Värdegrund

1. Allas lika värde, alla är välkommna.
Vi står för att alla ska vara välkomna på samma villkor. Vi möter alla människor med respekt. Vi gör ingen skillnad på etniskt ursprung eller religions tillhörighet eller sexuell läggning.

2. Rättvisa.
Jobbar mot mobbning och utanförskap. Skapa en miljö där alla kan trivas. Ha en bra gemenskap som alla kan trivas i och ta del i.

3. Ledarskap.
För oss är kvalité viktigare än kvantitet. Vi har utbildade ledare. Ledarna ska besitta dem kunskaper inom verksamheten som ledaren leder. Kunna möta varje individs särskilda behov.

4. Goda förebilder.
Våra ledare och medlemmar skall vara goda förebilder och inspirations källor både i Dojon och utanför. Man ska kunna vara stolt för att tillhöra verksamheten.

5. Socialt ansvar.
Vi vill bygga upp individen och stärka individen att må bra, känna sig trygga och glada.

6. Gemenskap.
Man ska ha roligt och trivas i vår förening. Alla ska hjälpa varandra. Man ska få varandra att trivas. Hjälpa sin kamrat att bli så bra han bara kan. Alla är med och skapar nästa förebild.

7. Drog, tobak och alkoholfri miljö.
Vi har nolltolerans mot droger. Alkohol får ej nyttjas under och på träning. Tobak hänvisas till dem platser där det får nyttjas.

Välkomna att träna och utvecklas hos oss på Dalby Kampsports förening